MULTIFILAMENT

EN Laser 1200 setLaser 1200 is a true multifilament string that features 1200 microfibers with a premium TPU resin for maximum comfort.  This arm friendly string provides a perfect balance of comfort, power and feel.  Considered one of the softest multifilaments in the market today.


  16g (1,30mm)

• 12m set

• 200m reel


NL Laser 1200 is een echte multifilament snaar met 1200 microvezels met een premium TPU-hars voor maximaal comfort. Deze armvriendelijke snaar biedt een perfecte balans tussen comfort, kracht en gevoel. Beschouwd als een van de zachtste multifilamenten op de hedendaagse markt.


• 16 g (1,30 mm)

• 12m set

• 200m reel

EN Supreme 2.0 is a true multifilament with over 1200+ fibers bound together by PU for enhanced comfort and feel.  Using 20% Performance Enhancing Microfibers, this adds enhanced durability, playability and a tension maintenance that rivals that of natural gut.


•16g (1.30mm)

•17g (1.25mm)

•12m set

• 200m reel


NL Supreme 2.0 is een echte multifilament snaar met meer dan 1200 vezels gebonden door PU voor verbeterd comfort en gevoel. Met 20% microvezels die de performantie verbeteren, komt dit de duurzaamheid, de bespeelbaarheid en het behoud van de spanning ten goede. Deze snaar is vergelijkbaar met natuurlijke darm.


• 16 g (1,30 mm)

• 17 g (1,25 mm)

• 12m set

•. 200m reel